Växtgaranti


Vår garanti innebär att du ska få en frisk och sortäkta planta, detta gäller samtliga växtgrupper.Växtgarantin omfattar endast vedartade växter. Perenner och sommarblommor omfattas inte av växtgarantin.

Eventuell reklamation ska göras senast:

  • * Vårköp (mars-maj)- inom 5 månader
  • * Sommarköp (juni-september)- inom 2 månader
  • * Höstköp (oktober-november)- ingen vintergaranti.
  • * Vi kan ej råda över vinterskador p.g.a. extremt väder.Garantin gäller inte då växterna:

  • * Skadats vid transport eller vid plantering
  • * Fått felaktig skötsel
  • * Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar
  • * Planterats i krukor eller andra planteringskärlObservera!
Spara alltid kvittot - det är din garantisedel!

© 2016 wEbba